Vzdělávací program "Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace"

Základní informace o projektu

Dne 19. 12. 2012 byla uzavřena smlouva mezi naší společností a Jihomoravským krajem - „Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.04 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu“. V rámci této smlouvy je realizován projekt „Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace“ (reg. číslo CZ.1.07/3.2.04/04.0053). Projekt je realizován spolu s partnerskou organizací T-Soft a.s. Praha.

Cílem projektu je vytvoření vzdělávacího programu (VP), který zajistí zvýšení znalostí a dovedností managementu zdravotnických zařízení, lékařského a středního zdravotnického a nezdravotnického personálu v oblasti krizové připravenosti zdravotnických zařízení v JMK. Hlavním cílem VP je zajistit připravenost zaměstnanců zdravotnických zařízení na řešení mimořádných událostí a krizových stavů ve zdravotnických zařízeních jakými jsou např. hromadný příjem raněných, organizace evakuace, připravenost na situace jako jsou výpadky energií, teroristická hrozba atp., které ohrožují chod zařízení a tím zdraví a životy pacientů. Bude vytvořeno 5 samostatných kurzů o 24 modulech (tematických celcích).

Cílové skupiny vzdělávacího programu:

  • Management zdravotnických zařízení
  • Vedoucí lékaři jednotlivých klinik (přednostové, primáři apod.)
  • Ostatní lékařský personál
  • Vedoucí pracovníci středního zdravotnického personálu (vrchní sestry, staniční sestry apod.)
  • Vedoucí pracovníci nezdravotnických úseků zdravotnického zařízení (Odbor bezpečnosti a krizového řízení, pracovníci požární ochrany, ochranné služby, pracovníci technického velínu apod.)

Forma vlastního vzdělávacího programu:

  • Kromě vlastních přednášek lektorů bude celý program realizován ve formě e-learningových kursů.
  • Pro každou cílovou skupinu budou vytvořeny samostatné učební texty a samostatný e-learningový kurs.
  • Součástí programu budou i testovací otázky pro každý modul.
  • Závěrečné hodnocení účastníků proběhne na základě závěrečných testů.