SMS InfoKanál

SMS InfoKanál je jedinou službou na trhu, která je speciálně vyvíjena pro potřeby SMS komunikace krajů, měst, obcí a škol.

SMS InfoKanál se může opřít o 12 let zkušeností a o technické zázemí jednoho z největších SMS agregátorů v České republice.


Obecní / městský SMS InfoKanál

SMS InfoKanál slouží jako významný doplněk krizové komunikace a nabízí výběr z modulů, které byly pro potřeby krizové komunikace speciálně vytvořeny. Povodně roku 2013 byly pro SMS InfoKanál zkouškou, ve které SMS InfoKanál obstál na výbornou - poslalo se více než 1, 5 miliónů SMS a na mnoha místech byl SMS InfoKanál jediným funkčním a spolehlivým komunikačním kanálem. Napojení na Systém integrované výstražné služby ČHMÚ umožňuje řízenou distribuci SMS Výstrah.

Současně je SMS InfoKanál účinným nástrojem pro každodenní informování občanů, usnadňuje a zrychluje distribuci důležitých informací, jako jsou zprávy o změnách úředních hodin, o odstávkách energií, o změnách termínů svozů odpadu atd. Propojení systému s databází adres umožňuje cílenou komunikaci.

SMS jsou rovněž využívány k individuální komunikaci s občany - informace o vyhotovení dokladů, smluv, oznámení o nedoplatcích obecních poplatků apod.

SMS InfoKanál se také stal oblíbeným nástrojem interní komunikace úřadů.


Školní SMS InfoKanál

Školní SMS InfoKanál je populárním prostředkem pro komunikaci škol s rodiči žáků.

Oproti informacím, které rodič vyhledává na webových stránkách školy, v emailu či žákovské knížce, jsou SMS nástrojem, který rodiče zasáhne kdekoliv a kdykoliv.