Historie

 • Leden 1990
  • ustavující schůzka a rozhodnutí o založení nového podnikatelského subjektu
 • 21.3.1990
  • registrace družstva Konzulta Brno se základním jměním deset tisíc korun (zakládající členové JUDr. Jitka Rosenbachová, Ing. Pavel Jurčík, Ing. Pavel Kahoun, Ing. Roman Schwanzer, Ing. Jaroslav Zlatohlávek) - základní orientace na podnikové, ekonomické a právní poradenství, inženýrská činnost ve výstavbě
 • 1991
  • založení společnosti EDB-DATASERVIS, spol. s.r.o. (Evropská databanka)
  • odchod Ing. Kahouna a příchod RNDr. Miloše Gilánika jako člena - s tím spojená i změna předmětu činnosti (zastavena inženýrská činnost ve výstavbě a rozvíjeny činnosti v oblasti software)
  • založení společnosti AUDIT CONSULT, a.s. společně se dvěma auditorkami (Ing. Milada Hledíková, Ing. Věra Valová) a rakouskou poradenskou společností Geyer & Geyer
 • 1992
  • transformace družstva na KONZULTU Brno, s.r.o.
  • vyvinut a na trh uveden jeden z nejvýznamnějších softwarových produktů na podporu podnikatelů v oblasti daňové legislativy - KONZULTANT (do roku 1995 pod názvem Daňový poradce)
 • 1993
  • založení společnosti AUTO KONAK, s.r.o. (autorizovaný prodejce vozidel MAZDA pro region Třebíč)
  • založení EDB Dataservis Slovakia, s.r.o.
 • 1994
  • rozhodnutí o soustředění mateřské a všech dceřinných společností do jednoho objektu, koupě zchátralého objektu na Veveří 9 a zahájení jeho rekonstrukce
 • 1996
  • dokončení rekonstrukce a postupné uvádění celého objektu Veveří 9 do provozu
  • na trh uveden jeden z nejrozšířenějších produktů pro podporu práce daňových poradců a účetních firem - TaxEdit
 • 1998
  • prodej společnosti AUTO KONAK, s.r.o.
 • 1999
  • transformace společnosti na KONZULTU Brno, a.s.
  • transformace činnosti EDB na Slovensku do společnosti Európska databanka, s.r.o.
  • zahájení spolupráce s firmou Datev eG, Nürnberg
 • 2001
  • s Datev eG, Nürnberg a dalšími partnery založena nová obchodní společnost DATEV.CZ, s.r.o. se sídlem v Brně, zaměřená na prodej a podporu lokalizovaných produktů firmy Datev
  • Konzulta odprodala projekt Európska databanka, s.r.o. na Slovensku společnosti Hoppenstedt Boiner čR
  • zahájen nový projekt služby offshore a ousourcing v oblasti zakázkového software se zaměřením na Německo a Rakousko
 • 2002
  • byl zahájen nový projekt SMS-Operátor pro zajišťování komplexních služeb v oblasti SMS komunikace
 • 2003
  • Konzulta Brno, a.s. získává výhradní zastoupení pro šíření a podporu manažerského informačního systému MIK AG Reichenau
  • služby v oblasti software pro DATEV eG dosáhly více než 40-ti procentního podílu na obratu
 • 2004
  • rok 2004 byl pro Konzultu rekordní ve všech ukazatelích, obrat přesáhl 80mil. Kč, zisk přesáhl 16mil. Kč
  • pro společnost na konci roku 2004 pracovalo 50 zaměstnanců
 • 2005
  • rok, ve kterém společnost oslavila 15. výročí svého založení byl rekordním rokem
  • obrat přesáhl 87mil. Kč, čistý zisk překročil 16,5mil. Kč.
  • na úspěších jubilejního roku se podílelo více jak 50 pracovníků
 • 2007
  • rok 2007 byl ve znamení plánovaného útlumu činnosti pro německý DATEV
  • oproti tomu růst zaznamenaly úseky ekonomického a daňového poradenství a SMS-Operator
 • 2008
  • v roce 2008 se očekává dosažení až pětinového podílu SMS-Operatora na celkovém obratu společnosti v úrovni kolem 50 mil. Kč
  • v tomto roce se také připravuje rozdělení společnosti na dva samostatné subjekty, a to vyčleněním nemovitosti Veveří 9 do společnosti KONZULTA Real, která se bude zabývat výhradně správou nemovitosti, jejím udržováním a pronajímáním
 • 2009
  • zvítězili jsme ve výběrovém řízení na komplexní dodávku informačního systému pro krizové řízení pro Jihomoravský kraj na roky 2009 a 2010 v celkovém objemu více jak 5,5mio Kč
  • v oblasti služeb SMS Operatora se stáváme partnery velkých korporací, zajišťujeme služby pro RWE, E.ON Slovakia, sázkovou kancelář Chance, Coca Cola čR, Katastrální a zeměměřičský úřad čR, celou daňovou správu, v závěru roku se podařilo získat pozici generálního dodavatele SMS komunikace pro celou dealerskou síť Škodovky
 • 2010
  • v březnu jsme oslavili s našimi zaměstnanci i klienty 20 let od vzniku společnosti
  • Projekt EasyOffice byl předán rakouské společnosti BMD Systemhaus
  • v říjnu jsme dosáhli mety 10 milionů odeslaných SMS za běžný rok
 • 2011
  • spuštěny nové webové stránky
  • Příprava projektu Gill´s Coffee s cílem vybudování franšízní sítě prodejen a pražíren. Chceme navázat na obecný trend návratu ke kvalitním surovinám a tradičnímu způsobu výroby tak, jak to pozorujeme i u jiných potravin.
 • 2012
  • v rámci SMS-operátora realizována akvizice projektu InfoKanál s posílením pozice vůči zákazníkům z komunální sféry
  • Významná kvalitativní změna v projektu Taxedit jeho uživatelsky příjemným propojením se systémem datových schránek
  • Na konci roku spuštěna fotovoltaická elektrárna na části střechy objektu Veveří 9
  • V dubnu 2012 byla spuštěna výroba a postupně se Gill´s Coffee dostávalo do povědomí jako výrobce špičkových káv.
 • 2013
  • SMS-Operátor několikrát v roce pokořil hranici 5 milionů odeslaných SMS zpráv měsíčně a dostal se mezi TOP 5 nejlepších SMS agregátorů na trhu
  • Rok byl ve znamení razantního nárůstu počtu zákazníků Gill´s Coffee . Nekompromisní kvalita a různorodost nejkvalitnějších káv z celého světa nás zařadila mezi špičku v česku. Za tímto úspěchem stojí naši vysoce kvalifikovaní spolupracovníci a moderní technologie pražení, která je u nás zcela nová.
  • ve spolupráci s pražskou společností T-SOFT realizujeme dvouletý grantový projekt „Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace“
 • 2014
  • V dubnu jsme otevřeli v přízemí našeho objektu na Veveří 9 po adaptaci vzorový coffee shop kde si můžete mimo nákupu našich káv a příslušenství také v pěkné atmosféře vychutnat některou z našich kávových specialit
  • V průběhu roku jsme také dokončovali společně se společností Grow Job naši vizi a její promítnutí do nového designu, který máte možnost posoudit i na těchto našich webových stránkách
 • 2015
  • Rok 2015 byl historicky nejúspěšnějším rokem projektu SMS-Operátor. Našimi systémy za rok prošlo více jak 64 milionů SMS zpráv.
  • Projekt MEDIREX, který řeší problematiku komunikace a krizového řízení ve zdravotnických zařízeních úspěšně odstartoval. Prvními zdravotnickými zařízeními, které systém používají v běžném i krizovém režimu je Karlovarská krajská nemocnice a Fakultní nemocnice v Trnavě.
  • Pražírna Gills byla týdeníkem Týden zařazena mezi 10 nejlepších pražíren výběrových káv v Česku.
  • V rámci projektu „Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace“ jsme proškolili celkem 7 krajských nemocnic.
  • Za podpory Evropské unie realizujeme projekt „Rozvoj a vývoj internetových aplikací společnosti KONZULTA Brno“, jehož cílem je vývoj nové aplikace internetové směnárny a zároveň zásadní technologický a funkční rozvoj dalších tří aplikací, které naše společnost poskytuje na českém a slovenském trhu. EU logo
 • 2016
  • nejrychleji rostoucí částí společnosti byl projekt SMS Operátor
  • vedle obchodní značky Infokanál, který je určen zejména pro obce a města, se začal rozvíjet novou aktivitu pod obchodní značkou MicroMedic pro zdravotnická zařízení, je však schopen nabídnout zajímavá řešení i pro celé záchranné systémy
 • 2017
  • největší posun zažil projekt MicroMedic, kde jsme zprovoznili mobilní aplikaci pro posílání zpráv jako nadstavba nad SMS zprávami a hlasovými zprávami, v zakázce pro Ústřední vojenskou nemocnicí
  • zahájili jsme práce na projektu CONCILIO, jehož výsledkem by měla být on-line výměna deviz mezi fyzickými i právnickými osobami
  • pro Karlovarský kraj jsme vyvinuli a zprovoznili informační systém MicroRescue, který umožňuje všem subjektům integrovaného záchranného systému sledovat v rámci mimořádných událostí on-line informace o osobách s hromadným postižením zdraví
 • 2018
  • významná stabilizace u projektu Gill´s coffee (nový e-shop nabízíme 12 druhů káv)
  • překročení hranice 100 milionů odeslaných SMS zpráv za rok v rámci projektu SMS-Operátor (celkem odesláno 109,5 milionu)
 • 2019
  • návrat k obratu nad 100 milionů Kč ročně (včetně KONZULTY Real celkem cca 114 milionů Kč)
  • akvizice projektu Daňová kancelář ostravské společnosti ATLAS Consulting, naopak ukončení projektu KONZULANT a převod klientů na jejich projekt CODEXIS
  • zahájení úspěšné implementace projektů MicroGuard jako odnože MicroMedicu
  • statut KONZULTY Brno, a.s. jako právnické osoby poskytující daňové poradenství
 • 2020
  • oslavy 30 let od založení KONZULTY Brno byly významně ovlivněny koronavirovou pandemií, takže jsme je oslavovali hlavně prací
  • pandemie měla na projekty i pozitivní vliv, např. v rámci SMS-Operátora byl dosažen rekord počtem 136,5 milionu odeslaných zpráv (12% nárůst)
  • došlo k faktickému sloučení projektu Daňová kancelář s TaxEditem a klienti byli za obrovského nasazení a podpory včetně kolegů z Luytenu CZ převedeni na jednotné programové prostředí; výsledkem byla v drtivé míře jejich velká míra spokojenosti ohodnocená v rámci dotazníkové akce školní známkou 1,6
 • 2021
  • i přes vliv trvající pandemie a s tím souvisejících vládních opatření překročil obrat všech projektů sumárně 140 milionů korun
  • pokračovala stabilizace projektu CombiTax, který byl fakticky spojen s TaxEditem; celkový počet klientů projektu tak překročil číslo 2 400, počet instalací se blíží číslu 8 tisíc a tím je leaderem mezi adekvátními projekty na trhu v České republice
 • 2022
  • zásadní vliv na naši činnost v tomto roce měla ruská agrese na Ukrajině, a s tím samozřejmě související dopady jak do enormního nárůstu cen energií, tak do porušení obchodních vazeb
  • jak výše uvedené, tak enormní nárůst inflace měl vliv jak na naše náklady, tak na nutnost promítnout jejich vliv do našich odbytových cen