TaxEdit

Aplikace slouží ke snadnému sestavení, podání, správě nebo tisku jakýchkoliv daňových tvrzení a celé řady dalších podání (např. vůči správě sociálního zabezpečení nebo zdravotním pojišťovnám).

Aplikace se skládá z vlastního ovládacího programu a ze sady elektronických šablon jednotlivých dokumentů - formulářů. Z každé šablony je možné vytvořit, uložit a upravovat libovolný počet exemplářů daného formuláře. Jednotlivé šablony pak obsahují informaci o multilicenci, tedy o počtu exemplářů, které lze vytisknout v kvalitě blízké originálnímu tiskopisu. Samozřejmostí je však také přímé elektronické podání jak prostřednictvím EPO, tak datových schránek. S jednotlivými šablonami i na jejich základě vzniklými dokumenty formulářů se pracuje způsobem podobným práci se šablonami dokumentů programového balíku MS Office.

Hlavní přednosti:

  • komfortní, profesionální a vždy plně aktuální nástroj pro zpracování a správu jakýchkoliv daňových a souvisejících podání
  • nástroje pro převod připravených podání do finanční správou vyžadovaného formátu xml
  • profesionální správa datových schránek včetně možnosti nahlížet na obsah schránek bez nutnosti jejich doručení
  • podání pro slovenskou daňovou správu
  • jazykové mutace celé řady formulářů – daňová přiznání, účetní výkazy (němčina, angličtina)

TaxEdit byl uveden na trh v roce 1997 a rychle se stal komplexním a profesionálním řešením pro daňové a auditorské kanceláře, daňové poradce, firmy, účetní a každého, kdo vyžaduje spolehlivé a výkonné zpracování daňové agendy. Za tu dobu si jej oblíbila velká část daňových poradců, v rámci profese je nejpoužívanějším programem tohoto zaměření.

Vývoj TaxEdit-u od prvopočátku vycházel přímo z konkrétních, praktických potřeb naší daňové kanceláře. Tuto zásadu, že vyvíjíme a vylepšujeme pouze to, co požadují a potřebují uživatele, ctíme dodnes.

Rozsah podání k DPH a spotřební dani

Vzor obrazovky se správou dokumentů