TaxTest

Projekt vzdělávacího a zkušebního programu pro Ministerstvo financí ČR, resp. pro nově vzniklé Generální finanční ředitelství, finanční ředitelství a jednotlivé finanční úřady, vč. vzdělávacích středisek. Aplikace TaxTest je komplexní elektronické řešení výuky, procvičování a zkoušení znalostí z oboru správy daní, přímých i nepřímých daní, účetnictví a organizačních předpisů v prostředí pracovišť daňové správy.

Řešení je funkční jak v lokální, tak síťové nebo intranetové aplikaci. V současné době je upřednostňováno intranetové řešení a stěžejní je aplikace TaxTest pro intranet. Pro běh aplikace je vyžadován operační systém Microsoft Windows s příslušným Internet Information Services.

Aplikace TaxTest pro intranet se skládá z aplikace TaxTest pro intranet a z podpůrné knihovny právních a oborových předpisů Konzultant pro intranet. Aplikace používá pro svůj výstup běžný internetový prohlížeč. TaxTest obsahuje čtyři základní části (moduly), jsou to:

  • Výuka – dokumenty (osnovy), které poskytují informace z vybrané daňové problematiky
  • Cvičení – nástroj na procvičování daňové problematiky formou otázek a odpovědí
  • Test – nástroj na testování daňové problematiky formou otázek a odpovědí
  • Knihovna – pomocná knihovna právních a oborových předpisů, osnov a dalších dokumentů

Jednotlivé osnovy kurzů, otázky a další dokumenty jsou doplněny o odkazy na příslušná místa právních předpisů či dokumentů a to i externích, řešící danou problematiku. V roce 2007 bylo stávající řešení rozšířeno o další dvě části – vzdělávání pro Státní pokladnu a projekt Judikáty pro využití v daňové, ale i celní správě. Koncem roku 2008 byla datová část rozšířena o některé materiály, která byly vypracovány s podporou EU (ESF) a za spolupráce s Daňovou akademií Komory daňových poradců), tyto materiály byly nasazeny v roce 2009.

Existuje „odlehčená“ verze aplikace TaxTest pro intranet, a to TaxTest pro internet, která je dostupná široké veřejnosti na stránkách Finanční správy.

Technická podpora:
telefon: +420 548 210 607
email:   taxtest@konzulta.cz