TaxEdit

Aplikace slouží ke snadnému sestavení, správě a tisku formulářů daňových přiznání.

Aplikace se skládá z vlastního ovládacího programu a ze sady elektronických šablon jednotlivých dokumentů - formulářů. Z každé šablony je možné vytvořit, uložit a upravovat libovolný počet exemplářů daného formuláře. Jednotlivé šablony pak obsahují informaci o multilicenci, tedy o počtu exemplářů, které lze vytisknout v kvalitě blízké originálnímu tiskopisu, v případě použití barevné tiskárny i v originálních barvách. S jednotlivými šablonami i na jejich základě vzniklými dokumenty formulářů se pracuje způsobem podobným práci se šablonami dokumentů programového balíku MS Office.

Propojení s programem Konzultant

 • Prostřednictvím právního systému Konzultant dává k dispozici vzory podání ke styku s finančními úřady.
 • V kombinaci s KONZULTANTEM přístup k paragrafům zákonů dle aktivního pole příslušného formuláře.

Funkce usnadňující obsluhu programu

 • Číselníky

  Opakovaně zadávané údaje je možné vybírat z předem naplněných seznamů - číselníky. Základní číselníky typu Titul nebo druh společnosti, ale i inteligentnější seznamy Bank a Finančních úřadů (s adresami, telefony i bankovním spojením pro placení daní) je možné uživatelsky doplnit o nové položky. Doplnění se provede buď ručně v okně správy číselníku, nebo automaticky při zadání textu, který nebylo možné v číselníku nalézt.

 • Dělení oken

  Zapnutá volba zobrazí okno databáze rozdělené horizontálně místo dělení do dvou sloupců. V horní části jsou zobrazeny údaje o poplatnících a ve spodní části k nim uložená přiznání.

 • Kartotéka nemovitostí a vozidel

  Program je pro možnost evidence většího množství nemovitostí nebo vozidel,tedy zpracování rozsáhlých přiznání k dani z nemovitostí nebo k silniční dani vybaven další databázovou nadstavbou, s jejíž pomocí se evidují všechny pozemky a stavby nebo vozidla včetně praktických údajů nad rámec daňového přiznání. Ze základních informací uložených v databázi se automaticky generují přiznání a všechny potřebné přílohy a přehledové sestavy pro jednotlivé finanční úřady.

 • Navigace

  Navigace ve formulářích je rozšířena o průběžně zobrazované okno s obsahem formuláře a o tlačítka, která přímo ve formuláři slouží k přechodu na jiné stránky (například přílohy).

 • Řazení položek v databázi

  Záhlaví sloupců, kromě toho že obsahují název položky, má ještě několikerý účel. Klepnutím na záhlaví sloupce se řádky v databázi seřadí podle tohoto údaje. Symbol šipky, který se při řazení objeví, přitom naznačuje, zda jsou údaje seřazeny vzestupně nebo sestupně. Změny řazení se dosáhne dalšim klepnutím na záhlaví sloupce.

 • Internet

  Aktualizace šablon je pro uživatele neustále k dispozici na stránkách www.taxedit.cz. Uživatelé mají dále možnost připojit se ke konferenci, ve které jsou zveřejňována upozornění na novinky v programu a diskuse uživatelů.