MicroGuard

Komplexní systém pro informační podporu krizového řízení a efektivní komunikaci v rámci krizových situací a mimořádných událostí.

Cílem informačního systému MicroGuard je oslovit v co nejkratším čase co nejvíce osob, a to i s možností zpětné vazby o přijetí informace. V případě, že vznikne krizová situace, je nejdůležitější rychle a správně reagovat. Bez toho, aby člověk musel přemýšlet o tom jak informaci, komu a proč sdělit. Vytvořili jsme pro Vás unikátní systém, který dokáže díky kombinaci různých nástrojů, rychle a jednoduše reagovat na konkrétní situaci.

KRIZOVÉ OPERAČNÍ POSTUPY - modul, který umožňuje předem definovat operační plány jednotlivých krizových situací. Při vzniku situace pak systém generuje posloupnost kroků operačního plánu a přehled jeho plnění.

SCÉNÁŘ - v systému jsou předem identifikovány situace a jejich konkrétní komunikační řešení.

SLUŽBA - systém dokáže reagovat v čase (např. na směnný provoz).

TÝM LIDÍ - podle konkrétní situace systém informuje konkrétní tým lidí.

VYROZUMĚNÍ - pro komunikaci jsou používány textové SMS, hlasová zpráva (na mobil nebo pevnou linku). SMS jsou ověřeně nejrychlejší komunikační nástroj. Systém MicroGuard také nabízí možnost komunikace prostřednictvím mobilní aplikace.

POTVRZENÍ - systém zachytí, zda informace byla odeslána, přijata, případně potvrzena/odmítnuta všemi oslovenými osobami.